de weduwe huilde niet

‘de weduwe

huilde niet’ — zouden verslaggevers

            dat weer schrijven?

mibōjin / nakanu to kisha wa / mata kaku ka

Sasaki Tatsumi 佐々木巽 (1880-1938) was haiku-dichter en legerarts. Deze cynische haiku uit 1937 (aanleiding: militair komt het sneuvelen van een echtgenoot melden) is in feite een openlijke anti-oorlogsverklaring.